พลเอก ดร. เทอดศักดิ์ มารมย์ ราชองค์รักษ์พิเศษ ประธานในพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน แห่งที่ 107

พลเอก. ดร. เทอดศักดิ์. มารมย์ ราชองค์รักษ์พิเศษ ประธานในพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน แห่งที่ 107 โดยมี ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผอ. สพม. 18 ร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้ง นางอัญชลี อิสสรารักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสวน “จั่นอนุสรณ์” และสมาคมไลออน ชลบุรี กล่าวต้อนรับ ประธานในพิธี โดย การจัดสร้างครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ประพันธ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนไทยได้ศึกษาหาความรู้สืบต่อไป ทางสมาคมไลออน ชลบุรี จึงได้มอบห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งที่ 107 ไว้ ณ. โรงเรียนบ้านสวน “จั่นอนุสรณ์” แห่งนี้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กๆสืบต่อไป ณ. โรงเรียนบ้านสวน ‘จั่นอนุสรณ์’ วันที่ 30 พ.ค. 2562

Latest posts by ธีรพงศ์ สถิรถาวรกุล (see all)