สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ได้มอบหมายนางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ก่อนวาระการประชุมฯ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบเกียรติบัตรของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท ให้นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ที่เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในเดือนธันวาคม 2561 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดชัยนาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562