สพป.ชัยนาท รับการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ศึกษา สภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ จากคณะติดตาม สพฐ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ (จชต.) พร้อมคณะ เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ศึกษา สภาพการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย คณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ โดยภาคเช้า เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 สพป.ชัยนาท ภาคบ่าย เก็บข้อมูลฯ การปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท