สพป.น่าน 2 กิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 -วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จำนวน 59 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง โรงเรียนบ้านด่าน โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ โรงเรียนบ้านปางหก และโรงเรียนบ้านสบปืน ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สพฐ. ได้มาพบปะ ให้โอวาท และให้กำลังใจแก่คณะวิทยากร และนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ วิทยากรภาคีเครือข่ายให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายฯ ในครั้งนี้ด้วย