สพม.3 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยมีนายสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ ซึ่งโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.3 ในครั้งนี้ ข้าราชการบรรจุใหม่ แบ่งเป็น 2 จังหวัดดังนี้ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 51 ราย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 33 ราย รวมทั้งสิ้น 84 ราย