สพป.ลพบุรี เขต 1>ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ. ในการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางชมัยพร อยู่พิทักษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ. ในการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 2 วัน โดยให้ สพป.ลพบุรี เขต 1 แจ้งโรงเรียนบ้านวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อรับการติดตามตรวจสอบฯ จากคณะผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ. ต่อไป …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)