สพป.ชัยนาท เฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท