สพป.ยโสธร เขต 1 ประชุมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบการพิจาณาย้าย

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  เป็นประธานในการประชุมการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบการพิจาณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 ที่ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ยโสธร เขต 1  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ซึ่งมึคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง