สพป.ลพบุรี เขต 1 > ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561 ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-09.20 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561 ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง คือ – องค์กรต่าง ๆ ระดับโลกยกย่องสดุดีประกาศเกียรติคุณ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่ – รัฐบาลจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2561 – การประพฤติตนตามคำสอนของศาสนาในเทศกาลกฐิน 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 3 เรื่อง คือ – ประชุมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพฐ. – เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพฐ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศวถายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต – โครงการ Coding Thailand  3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง คือ – ผลการประกวดผลงานสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา – การนำนโยบายการพัฒนาภาษาไทยสู่การปฎิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สถาบันภาษาไทย/สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา – แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพฐ.   หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)