ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง และหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน สู่พื้นฐานงานอาชีพ

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง และหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน สู่พื้นฐานงานอาชีพ เพื่อสร้างนักเรียนต้นแบบ ที่นำความรู้ที่ได้จากโรงเรียน ในด้านการทำเกษตร ตามแนวทางพระราชดำริฯ ไปทำที่บ้านจนสามารถเป็นแบบอย่างในชุมชน และพัฒนาศักยภาพไปสู่งานอาชีพได้ โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผอ.กองส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาฝ่ายพลเรือน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)