สพป.ลพบุรี เขต 1>รับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00- 12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวน 6 คน ดังนี้

  1. นายจรัสพงษ์ โพธิ์เขียว วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  2. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุมิตรา พราหมณี วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองหอย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  3. นางสาวสุจารีย์ จำรุญศรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  4. นายวันเฉลิม ฟักนาคิน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  5. นางสาวสุวรรณี ตรีฉัตร์    วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดสนามไชย อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  6. นางสาวเสาวลักษณ์ ม่วงการ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาวศิริพร ชื่นแช่ม : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)