สพม.3 ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการแข่งขันภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย สาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วยการหารือเกี่ยวกับกฏกติกาแข่งขันทักษะภาษาไทยและแนวการออกข้อสอบรอบรู้วรรณคดี โดย นายคู่บุญ ศกุนตนาค ศึกษานิเทศก์ สพม.3 การชี้แจงรายละเอียดการใช้คู่มือแบบวัดความสามารถการอ่าน การเขียน อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง โดย นางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน ศึกษานิเทศก์ สพม.3 เป็นต้น