^^^^ ท่านรองพุฒชาด จันทร์ดำ ร่วมประชุม แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ^^^^

^^^  วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1     เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อนสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ 11    ณ  เรือนคุ้มภูคำ  โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ++ขอบพระคุณภาพจากท่านรองพุฒชาด  จันทร์ดำค่ะ++

ธีรธิดา พรหมมาแบน