สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดชัยนาท ระดับประเทศ ประจำปี 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นางสุกัญญา มิ่งใย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดชัยนาท ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท