โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ วางศิลาฤกษ์อาคารอนาลโยเมตตา

สพป.หนองคาย เขต 1  วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.09 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อจันมี อนาลโย เจ้าอาวาสวัดป่าแก้งใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ วางศิลาฤกษ์อาคารอนาลโยเมตตา ซึ่ง

อาคารโรงเรียนดังกล่าว หลวงพ่อจันมี อนาลโยท่านได้เมตตาให้ความอนุเคราะห์สร้างเป็นอาคารเรียนสองชั้น สี่ห้องเรียน ราคาโดยประมาณ 3,500,000 บาท แทนอาคารหลังเดิมที่เป็นอาคารไม้ ในการนี้ได้มี นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอสังคม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและนักเรียนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพอ.นค.1 ได้เป็นตัวแทนของคณะครู นักเรียนและคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบขอบพระคุณหลวงพ่อจันมี อนาลโย ที่ได้เมตตาสร้างอาคารเรียนพร้อมทั้งยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างดี