หารือเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 16 ต.ค. 2561 ที่ห้องประชุม ศปบ.จชต. ค่ายสมเด็จพระศรีสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมหารือเตรียมความพร้อมและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) อาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี และการจัดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พิธีเปิดดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 ต.ค. 2561 ณ บริเวณศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

(ขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.)
มนทิชา         ข่าว
ฟูซียะห์         รายงาน
www.pattani3.go.th