นายอรรนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๖๒  นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในฐานะกรรมการกองทุนการศึกษา เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๕ โรงเรียน โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  พล.ต.ต.ธีนพล จินดาหลวง ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม ทหารพรานที่ ๑๓๐๖ ทหารหลัก ชป.รส.(ประจำท่าตะเกียบ) ปลัดอาวุโสอำเภอท่าตะเกียบ ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ ทีมตำรวจ ๒๐ ทีมกองร้อย  อส.ท่าตะเกียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มจิตอาสาบ้านหนองปลาซิว คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งการมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนสียัดพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว และโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ อำเภอสนามชัยเขต โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา  ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ ก็ได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
ด้วยนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในฐานะกรรมการกองทุนการศึกษา เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ ได้แสดงความห่วงใย ใส่ใจ รับฟัง และร่วมแสดงข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหาร คณะครูแบบเป็นกันเอง ยังได้ชื่นชมโรงเรียนที่บริหารจัดการจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความทันสมัย ใส่ใจ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนให้นักเรียน