สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีฯ โครงการ “ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบรอบ ๒ ปี ๑๓ ตุลาคม”  โดยประธานฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อาราธนาศีล ผู้ร่วมพิธีฯ รับศีล พร้อมร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องประชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

และใน วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันคล้ายวันสวรรคต ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรส่วนท้องุถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมพิธิโดยพร้อมเพียง ณ วัดบ้านหนองอิบุตร ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์