สพม.9 จัดค่ายวิชาการโรงเรียนวิถีพุทธ​ตามแนวอุทุมพรโมเดล และรับการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ​พระราชทาน รุ่นที่ 3

วันที่​6 มิถุนายน​2562 เวลา 09.00 น.
นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 ​เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการโรงเรียนวิถีพุทธ​ตามแนวอุทุมพรโมเดล และรับการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ​พระราชทาน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จ.นครปฐม​

โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนวิถีพุทธ​ตามแนวอุทุมพรโมเดล และรับการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ​พระราชทาน รุ่นที่ 3
โครงการค่ายวิชาการโรงเรียนวิถีพุทธ​ตามแนวอุทุมพรโมเดล และรับการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ​พระราชทาน รุ่นที่ 3