+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 พิจารณาย้ายบุคลากร 38 ค.(2)+++

^^^^  วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการาจัดทำข้อมูลและรายละเอียดผู้ยื่นคำร้องขอย้ายและโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)   ครั้งที่ 1/ 2562    เพื่อตรวจสอบ  จัดทำรายละเอียดข้อมูล ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้ยื่นคำร้องฯ ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด  ณ  ห้องประชุมหน้าห้องรองผู้อำนวยการ ชั้น 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน