ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป.ยโสธร เขต 1 ระดมหนังสือภาพ หนังสืออ่านจากสหรัฐอเมริกา

วันนี้ ( 6 มิย.2562)  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู  (อินทร์ประชาคาร) ต.หนองคู อ.เมือง ฯ  นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ได้รับมอบหมายจากนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานและกล่าวขอบคุณโครงการดีๆที่คุณ ปิ๋ม Chonticha Shirley ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู  (อินทร์ประชาคาร) ผู้ประสานงานโครงการ  ได้ระดมหนังสือภาพ หนังสืออ่านจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 8,000 เล่ม เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ The Mind In Bloom เพื่อให้คุณครูในโรงเรียน จำนวน 22 โรงเรียน ใช้เสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียน หนังสือดีๆน่าสนใจมาก โดย ศน.ศิริวรรณ คุณาพันธ์ ที่ประสานงานโรงเรียนมาโดยตลอด คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลยโสธร  อนุบาลลุมพุกวันครู ยางเดี่ยวหนองถ่ม นาสะไมย์  สามเพียแสนจำปา และทีมงานจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู ที่ร่วมกันคัดแยกหนังสืออย่างแข็งขัน