งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

ดร.เจริญ  ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้กับเยาวชน ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือจิตอาสาภาคพื้นเอเซียมาร่วมชุมนุมในครั้งนีั้   ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562…ชุลีพร/ข่าว