ทุนการศึกษารัฐบาลออสเตรเลีย

ด้วยรัฐบาลออกเตรเลีย จะมอบทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program หรือ ELP ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่ www.internationaleducation.gov.au/endeavour  e-mail: aei.bkk@dfat.gov.au หรือติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารดังแนบทุนรัฐบาลออสเตรเลีย