สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานเปิดค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์และอำเภอพรหมพิราม จำนวน 40 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 59 คน   ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายศักดา เรืองเดช ผอ.โรงเรียนปัญญานุกูล พร้อมคณะ และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 7 จ.พิษณุโลก เป็นวิทยากรในการอยู่ค่ายในครั้งนี้