สพป.พิษณุโลก เขต 2 แข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถ ทักษะ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมด้านภาษาไทย และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติต่อไป กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 77 คน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2