สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.  ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะกรรมการ  ประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562   ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท  โดยมี  นายวิเชียร อวยพร ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุม