สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม เพื่อวิเคราะห์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากระบบ (e-MES) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1