สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการเชิดชูเกียรติทรงคุณค่า รวมพลังก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดโครงการเชิดชูเกียรติทรงคุณค่า รวมพลังก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดย ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นายสุนทรา  หันชัยศรี, ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร นักเรียนสังกัด สพป.กาฬสินธุ์  เขต ๓ ดำเนินโครงการฯ ร่วมโครงการฯ พร้อมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินโครงการฯ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประกอบด้วย นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์  ประธานกรรมการ, รศ.ดร.ทนงศักดิ์   คุ้มไข่น้ำ  กรรมการ, นายชาย  มะลิลา  รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ,