สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประชุมจังหวัดเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองช้าง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้