ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน

13 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. ที่ สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิ.ย. 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ และสถาบันทักษิณคดี จังหวัดสงขลา

นูซีฮา     เจ๊ะอาแว          กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / ภาพ
มนทิชา   แวซอเหาะ       ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ              รายงาน
http://www.pattani3.go.th