สพป.ชัยนาท เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 18 ต.ค.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว(งบขั้นวิกฤต) บุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท