สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  ว่าที่พันตรีสมเกียรติ  แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 “รักษ์ภาษาไทย สพป.ชัยนาท” โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ  จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4 รายการ ได้แก่ 1. คัดลายมือ นักเรียนชั้น  ป.1 – 3,  ป. 4 – 6,  ม.1 – 3  2. เขียนเรื่องจากภาพ  นักเรียนชั้น ป.1 – 3, ป.4 – 6, 3. เขียนเรียงความ นักเรียนชั้น ม.1 – 3,  4. แต่งคำประพันธ์ นักเรียนชั้น ม. 1 – 3 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท  โดยมี  รอง ผอ.สพป.ชัยนาท คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผอ.กลุ่ม/ หน่วย และ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท ร่วมเปิดการอบรม