ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 7

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 7        โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆ ทุกภาคส่วน ร่วมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี (กศน.) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี