มอบเงินช่วยเหลือโครงการน้ำใจล้นหลาม ลูกๆ อุดรสามอิ่มอุ่น

17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงกมลพร ขันอาสา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านขาวัว ซึ่งประสบปัญหาภาวะยากลำบาก ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือ จากโครงการน้ำใจล้นหลาม ลูกๆ อุดรสามอิ่มอุ่น ให้กับครอบครัวของนักเรียนดังกล่าว จำนวน2,000 บาท รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านขาวัว ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

                                                                                            ภาพกิจกรรม