สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร “องค์กรแห่งความสุข”

ในวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร “องค์กรแห่งความสุข” ” หลักสูตร “สพป.ยุคใหม่ ในศตวรรษ ที่ 21 ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม” สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ จ.หนองคาย

ซึ่ง ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯในครั้งนี้ รวมถึงนายสุนทรา หันชัยศรี , ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 ทั้ง2ท่าน ได้นำคณะบุคลากร ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี พระอาจารย์ พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม วัดเขาน้อยคีรีวัน เป็นผู้บรรยายพิเศษ ให้ความรู้ ข้อคิด การปฏิบัติ และหลักธรรมคำสอนต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้……….