ประชุมบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3

วันที่ 18 ต.ค.2561 เวลา 13.30 น. นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 เพื่อแจ้งข้อราชการ เป็นการสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

 

มนทิชา     ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์     รายงาน
www.pattani3.go.th