เยี่ยมและให้กำลังลูกเสือ-เนตรนารี และคณะกรรมการค่ายลูกเสือฯ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

17 มิ.ย.2562 เวลา 12.300 น. นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติราชการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจลูกเสือ หมู่บ้านพญาตานี (ปัตตานี) ค่ายย่อยที่ 3 ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิ.ย. 2562 ณ บริเวณแหลมสมิหลา (สระบัวและแหลมสนอ่อน) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

มนทิชา   แวซอเหาะ         ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                รายงาน
http://www.pattani3.go.th