สพป.อ่างทอง อบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในและบรรยายพิเศษ ผู้เข้ารีบการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ-การเงิน ของโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 75 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับเครือยข่ายฯ ในการออกติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง