ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

18 มิ.ย.2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง และโรงเรียนบ้านกระจูด อ.ไม้แก่น หลังจากนั้นเดินทางเยี่ยมโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี วันนี้จัดกิจกรรมกวนอาซูรอ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมาร่วมกันทำขนมอาซูรอกันด้วย

มนทิชา   แวซอเหาะ       ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ              รายงาน
http://www.pattani3.go.th