ที่ปรึกษาเลขา กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตรวจ กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (ที่ปรึกษาเลขา กพฐ.)ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ตรวจ กำกับ ติดตาม นิเทศ การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ได้มอบนโยบายในการบริหารให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ทั้ง 27 ท่าน ที่เข้ารับการอบรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4