สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้องรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 มาศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีความสุข เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ สร้างเครือข่าย และพัฒนางาน ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4