สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลสภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 19  มิถุนายน  2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อมูลสภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการจัดทำข้อมูลสภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)  และรวบรวมข้อมูลอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ต่อจากนั้น เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ได้เดินตรวจเยี่ยมห้องเรียน ตามอาคารเรียนชั้นต่างๆเพื่อติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ การใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนพร้อมการใช้ DLTV ในโรงเรียนและติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนอีกด้วย