ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมประชุม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดพิษณุโลก” โดยมีผู้ว่าราชการจ้งหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก