สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ มารดาของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีจุดเพลิงหลวงประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ มารดาของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นางสังวาล กุลบุตร มารดาของนางมาลี ธัมสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้อ่านหมายรับสั่ง ประวัติผู้วายชนม์ และคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพี่ เพื่อน น้องข้าราชการในสังกัดทุกกลุ่มงาน ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ เป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ ณ วัดน้ำจั้น ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)