ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานฝ่ายฐานผจญภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายผจญภัย

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานฝ่ายฐานผจญภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายผจญภัย ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิ.ย. 2562 ณ บริเวณแหลมสนอ่อน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เพื่อชี้แจงภาระงาน การเตรียมความพร้อมสำหรับลูกเสือ เนตรนารี ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมของฐานผจญภัยฐานต่างๆ ซึ่งได้เน้นย้ำ เรื่องการดูแลความปลอดภัยของลูกเสือ เนตรนารีในระหว่างการร่วมกิจกรรม ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง