สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมโครงการ”หิ้วปิ่นโตเข้าโรงเรียน แลกเปลี่ยนสนทนา แก้ปัญหายาเสพติด” ของอำเภอเมืองลพบุรี

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย เข้าร่วมโครงการ”หิ้วปิ่นโตเข้าโรงเรียน แลกเปลี่ยนสนทนา แก้ปัญหายาเสพติด” ของอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน มูลนิธิฯ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ตามโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าโรงเรียน แลกเปลี่ยนสนทนา แก้ปัญหายาเสพติด” ของอำเภอเมืองลพบุรี นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 41 ทุนแก่นักเรียน มอบข้าวสารให้กับผู้ปกครองจำนวน 41 ถุง และมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ โดยนายจักรกฤษณ์ ลิ่มศิลา สนับสนุนอาหารกลางวันและมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ร่วมแสดง ณ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซอย 7 สาย 4 ซ้าย : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)