ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมการประชุมปรึกษา หารือคณะกรรมการค่ายพญาตานี ค่ายย่อยที่1,2,3

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 19.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมการประชุมปรึกษา หารือคณะกรรมการค่ายพญาตานี ค่ายย่อยที่1,2,3 ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิ.ย. 2562 ณ บริเวณแหลมสนอ่อน) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เพื่อชี้แจงภาระงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับลูกเสือ เนตรนารี ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้เน้นย้ำ เรื่องการดูแลความปลอดภัยของลูกเสือ เนตรนารี ในระหว่างการร่วมกิจกรรม การแต่งกาย ให้ยึดมั่นในกฎระเบียบ ข้อบังคับ การรักษาความสะอาดเรียบร้อย รักษาธรรมชาติให้คงอยู่สภาพเดิม ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง