++ท่านรองพุฒชาด จันทร์ดำ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำฮู อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ++

^^^^ วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1     ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำฮู  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน      โดยเยี่ยมชมห้องเรียนรวมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน  ตลอดจนให้กำลังใจครู นักเรียน  รวมทั้ง ชี้แนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอื่น ๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา++ขอบพระคุณภาพจากท่านรองพุฒชาดค่ะ+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน