สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จัดการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา…

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.. มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายสุนทรา  หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากร ในสังกัด ให้การต้อนรับ ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3