สพฐ. ร่วมประชุม ยูนิเซฟ เพื่อทบทวนแผนการดำเนินโครงการพัฒนาของยูนิเซฟ ระหว่างปี 2560 – 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมการประชุมสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนแผนการดำเนินโครงการพัฒนาของยูนิเซฟ ระหว่างปี 2560 – 2564 อีกทั้งประเมินผลการเปลี่ยนแปลง และทิศทางการทำงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นประเด็นปัญหาในสภาพปัจจุบันตามลำดับความสำคัญ ให้สอดคล้องกับโครงการและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2580) รวมถึงประชุมหารือเพื่อปรับเอกสารโครงการและแผนปฏิบัติการโครงการ และปรับแผนยุทธศาสตร์สำหรับแผนครึ่งปีหลัง สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาของยูนิเซฟ ระหว่าง 2560 – 2064 โดยมี Mr. Thomas Davin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย Ms. Karin Hulshof ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Connections 1 ชั้น 9 โรงแรม Amari Watergate กรุงเทพมหานคร ฐิติมา ภาพ/ข่าว